Greccy filozofowie

Fedon z Elidy

Fedon z Elidy był greckim filozofem, który urodził się około 400 r. p.n.e. w Elide. Był uczniem Sokratesa i założycielem szkoły Elidów.

Fedon pochodził z zamożnej rodziny, ale po klęsce Eliady w wojnie ze Spartą popadł w niewolę. Został z niej wykupiony przez Kritona (lub Kebeta), który został do tego nakłoniony przez Sokratesa.

Poglądy Fedona są praktycznie nieznane, ale jasne jest, że kładł nacisk na etykę. Zajmował się na przykład związkiem między wyglądem a charakterem, problemami wpływu wychowania na wrodzone cechy i tak dalej.

Fedon z Elidy miał być również ważnym źródłem dla rozwoju filozofii Platona.