Historia Rodos

Strona główna -Rodos -Historia

Grecka wyspa Rodos wciąż czerpie ze swojej długiej i barwnej historii. Wyspa była zamieszkana już w epoce kamiennej, ale pierwszy znaczący okres nastąpił później wraz z okresem antycznym i pojawieniem się pierwszych starożytnych zabytków. W przeszłości Rodos czerpała również ogromne korzyści ze swojego strategicznego położenia. Dzięki położeniu na ważnych szlakach morskich między Morzem Śródziemnym a Morzem Egejskim, było jednym z głównych graczy w tej dziedzinie. W ciągu swojej historii Rodos przeszło przez kilka ważnych etapów, pod wpływem wielu różnych ludów o odmiennych kulturach, tradycjach, językach. Wszystko to odcisnęło swoje piętno na jego obecnej formie.

Okres starożytnej Grecji

Według mitologii greckiej powstanie wyspy Rodos związane jest z historią walki bogów z potężnymi Tytanami o panowanie nad światem. Po zwycięskiej bitwie Zeus postanowił podzielić Ziemię pomiędzy bogów olimpijskich. Podczas właściwego podziału zapomniał jednak o bogu słońca Heliosie, który wędrował po niebie w swoim słonecznym rydwanie. Heliosowi obiecano więc dodatkowo, że ziemia, która wyłoni się z morza, będzie jego. Ziemia ta została oświetlona blaskiem Heliosa i powstała piękna wyspa, która do dziś znana jest jako najbardziej słoneczna wyspa na Morzu Egejskim. Od tego czasu bóg Helios jest patronem Rodos i poświęcono mu wiele zabytków, zwłaszcza ze starożytności.

W czasach starożytnych kilka ludów miało wpływ na życie na Rodos, najważniejsze z nich to Minojczycy z Krety (1700-1600 p.n.e.), Fenicjanie, Achajowie i Dorianie. Dorianie zbudowali trzy silne miasta-państwa, Kamiros, Lindos i Iálissos, między 1200 a 1100 r. p.n.e., które następnie zgodziły się na założenie nowego miasta-państwa, które stanowiłoby stolicę Rodos. W ten sposób w 408 r. p.n.e. powstało miasto Rodos według projektu Hippodama z Miletu, które do dziś jest stolicą wyspy Rodos.

Okres starożytności uważany jest za "Złoty Wiek Rodos", Rodos stało się ważną potęgą morską, kwitły tu takie dyscypliny jak sztuka, filozofia i literatura, powstała szkoła retoryki.

I choć Rodos było częścią wielkich koalicji polityczno-militarnych, nie było wolne od starań innych narodów o zdominowanie jego terytorium i wpływów. W 305 r. p.n.e. na Rodos wyruszył Demetrios Poliorketes, wiążąc z nim wielkie nadzieje na sukces. Po rocznym oblężeniu wyszedł jednak pokonany. Mieszkańcy Rodos wierzyli, że ich patron bóg Helios pomógł im w bitwie i z wdzięczności postanowili zbudować wspaniały posąg na cześć boga, znany jako Kolos Rodyjski.

Cesarstwo Bizantyjskie i powstanie chrześcijaństwa

Kres suwerenności i niezależności Rodos położyły najazdy rzymskie w 164 roku p.n.e., kiedy to Rodos stała się jedną z prowincji Cesarstwa Rzymskiego (w okresie wczesnochrześcijańskim, aż do VII wieku, Rodos należała do wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego, zwanego Cesarstwem Bizantyjskim). Epoka Cesarstwa Bizantyjskiego kojarzy się głównie z budową kościołów i szerzeniem ideałów chrześcijańskich.

Za początek chrześcijaństwa na wyspie Rodos uważa się rok 50 n.e., kiedy to apostoł Paweł wylądował w pobliżu miasta Lindos i przyniósł ze sobą chrześcijaństwo. Do dziś zatoka ta nosi jego imię (Zatoka Świętego Pawła).

Jednak w VI i VII wieku wyspę nawiedziło kilka silnych trzęsień ziemi, a na miejscu pojawili się pierwsi Arabowie. Arabowie ostatecznie zajęli Rodos na kilkadziesiąt lat, fortyfikując stolicę nowymi murami i dzieląc ją na dwie części (pierwsza dla władzy wojskowej i politycznej, druga dla zwykłych ludzi). Niestety, okres ten był dla wyspy Rodos przede wszystkim okresem dewastacji i upadku.

Rycerze zakonu św. Jana, zwani joannitami

Ożywienie znaczenia handlowego Rodos nastąpiło w XI wieku w związku z tzw. wyprawami krzyżowymi, gdyż krzyżowcy wykorzystywali wyspę do zaopatrywania się w towary i statki. Po wyprawach krzyżowych część krzyżowców uciekła na Rodos, a rycerze św. Jana, zwani też joannitami, przejęli kontrolę nad wyspą w XIII wieku.

Okres średniowiecza i panowania joannitów na Rodos upłynął pod znakiem fortyfikacji i modernizacji, zarówno wyspy, jak i zwłaszcza stolicy Rodos. Wokół stolicy powstały potężne mury z bramami, a budowa odbywała się również wewnątrz miasta, np. budowano szpitale, kwatery, kościoły i pałace. Szczególnie znany jest tzw. Pałac Wielkich Mistrzów, w którym rezydował Wielki Mistrz Zakonu Johannitów. Pod rządami joannitów Rodos ponownie stało się ważnym graczem we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Fortyfikacje i jakość murów pomogły rycerzom przez długi czas opierać się najazdom różnych narodów. Ostatecznie, w połowie XVI wieku, stolica uległa tureckiemu atakowi, a Rodos stało się częścią Imperium Osmańskiego.

Dominacja turecka

W 1552 roku turecki sułtan Sulejman (zwany Wspaniałym) zaatakował wyspę Rodos z ogromną flotą okrętów wojennych i rozpoczął oblężenie, które ostatecznie trwało sześć miesięcy i zakończyło się tureckim zwycięstwem. Sułtan turecki przejął wyspę, a Rodos stało się częścią Imperium Osmańskiego.

Jednak pod rządami tureckimi wpływy handlowe i kulturalne wyspy zmalały, kilka trzęsień ziemi nawiedziło okolicę i Rodos zniknęło ze sceny międzynarodowej. Turcy nie wykazywali większego zainteresowania architekturą i nowym budownictwem; sporadycznie świątynia była przerabiana na minaret lub dwór, a w stolicy Rodos budowano łaźnie tureckie, ale miasta powoli się wyludniały. Gospodarka wyspy opierała się głównie na rolnictwie.

W 1821 roku w Grecji kontynentalnej powstała wielka fala oporu przeciwko Turkom i Grecy kontynentalni uzyskali niepodległość. Rodyjczycy byli jednak zbyt wyczerpani, by walczyć o niepodległość i pozostali pod panowaniem tureckim aż do 1912 roku.

Włoska dominacja

W 1912 roku, podczas wojny włosko-tureckiej, Włosi, z pomocą rodowitych Greków, przejęli kontrolę nad Rodos i pozostałymi wyspami Dodekanezu. Tym samym rządy tureckie zostały zastąpione przez rządy włoskie, które znacznie różniły się od poprzednich. Włosi skupili się na restauracji rodyjskich zabytków, zwłaszcza z epoki rycerzy św. Jana, a dzięki ich wpływom wzrastał europejski charakter wyspy.

Sporo wysiłku włoscy architekci poświęcili na przykład na odrestaurowanie Pałacu Wielkich Mistrzów, który został pozbawiony wszelkich przeróbek z czasów tureckich, a następnie stał się letnią rezydencją premiera Włoch i przywódcy faszystowskiego Benito Mussoliniego, a nadmorskie termy Kalithea przeszły gruntowną przemianę. Włosi nie skupili się jednak tylko na naprawie zabytków, ale wprowadzili do zabudowy nowoczesne elementy, m.in. na wyspie zbudowano wydajny system irygacyjny, wybudowano nowoczesne systemy kanalizacyjne, a do bardziej oddalonych obszarów wprowadzono elektryczność.

Włoskie rządy trwały do 1943 roku, kiedy to po upadku dyktatora Mussoliniego wojskowe twierdze wyspy wpadły w ręce wojsk niemieckich.

Historia współczesna i Wolny Rodos

Po zakończeniu II wojny światowej Rodos i pozostałe wyspy Dodekanezu znalazły się pod administracją brytyjską, aż w końcu w 1948 roku stały się częścią Grecji. Od połowy XX wieku Grecja jest silnie zorientowana na demokracje zachodnie i dołącza do sojuszy - w 1952 roku została członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), w 1954 roku była jednym z członków założycieli Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), jest również jednym z członków założycieli Unii Europejskiej (UE, po przystąpieniu do Wspólnot Europejskich w 1981 roku). W 2002 roku Grecja przyjęła nową walutę narodową - euro.

W tym czasie nastąpiły również zmiany w wewnętrznych sprawach politycznych Grecji, przy czym bardzo istotnym rokiem był 1974. W tym roku odbyły się demokratyczne wybory wraz z referendum, w którym Grecy opowiedzieli się za zniesieniem monarchii i wprowadzeniem demokracji parlamentarnej. Zakończyło to okres dyktatury wojskowej w Grecji.

W drugiej połowie XX wieku grecka wyspa Rodos stała się stolicą Cesarstwa Rzymskiego. W drugiej połowie XX wieku Rodos postawiło głównie na rozwijający się przemysł turystyczny i rosnące zapotrzebowanie turystów, co wiąże się z budową nowych hoteli, pensjonatów i innych obiektów noclegowych, otwieraniem nowych tawern, różnych sklepów, barów i dyskotek, a także z powszechną i dobrze dostępną wypożyczalnią samochodów i motocykli, sprzętu plażowego i sportowego, w tym różnych atrakcji wodnych, szkół windsurfingu, małych touroperatorów oferujących krótkie wycieczki po wyspie i okolicach itp. Gospodarka Rodos opiera się przede wszystkim na turystyce, ale nie brakuje też rolnictwa, hodowli bydła i rybołówstwa.