Greccy pisarze

Społeczeństwo zachodnie i jego historyczne korzenie są silnie związane z kulturą starożytnej Grecji i pracą starożytnych greckich naukowców, filozofów i pisarzy. Wśród najważniejszych starożytnych greckich pisarzy, których dzieła wywarły głęboki wpływ na współczesne społeczeństwo i kulturę w skali globalnej, są między innymi Homer, Sofokles, Herodot, Eurypides, Arystofanes, Platon i Arystoteles.

Agaton

Agathon

Achilles Tatios

Achilleús Tátios

Ajschylos

Aischylos z Eleusis, Eschyl, Aischýlos

Alkajos z Mityleny

Alceusz

Alkman

Anakreont

Anakreont z Teos, Anacreon

Apollonios z Rodos

Apolloniusz Rodyjski, Apollonius Rhodius

Arctinus z Miletu

Archiloch z Paros

Arion

Arystofanes

Arystofanes z Aten, Aristophanes

Bakchylides

Bakchylides z Keos

Diodor Sycylijski

Diodoros ho Sikeliotes, Diodorus Siculus

Dionizjusz z Halikarnasu

Dionysios ho Halikarnasseus

Eratostenes z Cyreny

Eratosthenes

Eugammon z Cyreny

Euhemer

Euhémeros

Eumelos

Eumelos z Koryntu, Eumelajos

Eurypides

Euripídēs

Ezop

Aisopos

Frynich

Phrynichos, Phrynichus

Hagias z Troezen

Hegezjos z Salaminy

Hekatajos z Miletu

Heliodor

Heliodor z Emesy, Heliodor z Emezy, Heliodoros, Heliodorus

Herodot

Herodot z Halikarnasu, Herodotos ho Halikarnasseus

Hezjod

Esiodos

Hippo z Efezu

Homer

Hómēros

Chariton

Chariton z Afrodyzji

Kallimach z Cyreny

Kallimachos ho Kyrenaios

Kallinos z Efezu

Callinus

Ksenofont z Efezu

Ksenofont z Cypru, Xenophon

Kyprias z Halikarnasu

Leschos z Pyrrhy

Longos

Menander

Menandros

Mimnermos

Mimnermos z Kolofonu

Muzajos

Musaios, Musée, Musaeus, Mousaíos, Muzajon, Muzeusz

Nonnos z Panopolis

Pindar

Píndaros

Polibiusz

Polybios z Megalopolis

Safona

Safo, Sapfo, Sappho

Sémónides z Amorgos

Sofokles

Solon

Stasínos z Cypru

Stezychor z Himery

Symonides z Keos

Teognis z Megary

Theognis ho Megareus

Teokryt z Syrakuz

Theokritos

Terpander z Lesbos

Terpander z Antissy

Tespis

Thespis

Timajos

Timajos z Tauromenion

Tukidydes

Tukidydes z Aten, Thukydides ho Athenaios

Tyrtajos ze Sparty

Tyrteusz, Tyrtajos, Tyrtej, Tyrtaios