Greckie wojny

Podczas gdy w wojnach grecko-perskich greckie miasta-państwa walczyły przeciwko wspólnemu wrogowi, nie stroniły one od sporów między sobą. Termin "wojny greckie" może być zatem używany w odniesieniu do pojedynczych bitew lub konfliktów, które miały na celu zmianę struktury władzy w Grecji. Na przykład państwa Sparta, Ateny lub Teby często odgrywały znaczącą rolę w tych wojnach.