Greccy filozofowie

Filolaos

Filolaos z Krotony, Filolaos z Tarentu

Filolaus był greckim filozofem, który urodził się w 470 r. p.n.e. i zmarł w 399 r. p.n.e.. Uważany jest za pierwszego pitagorejczyka, który pisał publicznie.

Pisma Filolaosa "O naturze" zostały wykorzystane przez Platona do napisania jego kosmologicznego dialogu zwanego "Timaios".

W kosmologii Filolaus uważał centrum wszechświata za "centralny ogień", wokół którego porusza się sfera gwiazd, Ziemia, Księżyc, Słońce i inne planety. Mówi się, że do planet zaliczył nieobserwowalną Anty-Ziemię (Antichthon). Mówi się również, że wysunął pomysł, że Ziemia obraca się wokół własnej osi.

Krater na Księżycu nosi nazwę Philolaus na cześć Filolaosa.