Greccy filozofowie

Diogenes z Seleucji

Diogenes z Babilonu

Diogenes z Seleucji był greckim filozofem, który urodził się w 240 r. p.n.e. w Seleucji (w Babilonii) i zmarł w 150 r. p.n.e.. Był przedstawicielem szkoły stoickiej i uczniem Chrysippusa z Soloi.

W 156 r. p.n.e. Diogenes przybył do Rzymu wraz z Krytoliuszem z Faselidy i Karneadesem, gdzie pomógł spopularyzować stoicyzm wśród rzymskiej arystokracji. Napisał także wiele dzieł, które dotyczyły dialektyki, głosu, szlachty, a także praw. Zajmował się również astrologią i wróżbiarstwem.

Nauczał, że dusza znajduje się w sercu i że życie duszy jest uwarunkowane krążeniem krwi. Uważał ludzki głos za podmuch powietrza.

Jego najważniejszym uczniem był Panaitios.