Historia wyspy Zakynthos

Grecka wyspa Zakynthos to piękna jońska wyspa o zróżnicowanej, bujnej przyrodzie i bogatej historii. W trakcie swojego rozwoju Zakynthos przeszła długą i złożoną podróż, pozostając pod rządami różnych mocarstw, zanim stała się częścią wolnej Grecji w 1864 roku.

Jednym z najważniejszych okresów w historii Zakynthos jest panowanie weneckie, podczas którego życie mieszkańców Zakynthos poprawiło się i rozkwitło, zwłaszcza w sferze kulturalnej i architektonicznej. W tym czasie Zakynthos zyskało miano „Kwiatu Wschodu” lub „Wenecji Grecji”, a wpływ kultury weneckiej jest nadal widoczny na wyspie.

Wyspa Zakynthos i mitologia

Pierwsze wzmianki o Zakynthos można znaleźć w mitologii greckiej, która przedstawia wyspę jako zielony raj z magiczną przyrodą i miejsce rozrywki greckich bogów. Artemida, bogini łowów, wędrowała po lasach, a jej brat Apollo grał na lirze pod drzewami, chwaląc piękno wyspy.

Starożytny grecki poeta Homer wspomina o Zakynthos w eposach Ilias i Odyssey, gdzie stwierdza, że jej pierwszymi mieszkańcami byli syn trojańskiego króla Dardanusa z Arkadii, zwany Zakynthos, oraz ludzie z jego floty morskiej. Przybyli oni na wyspę około 1500 r. p.n.e. z zamiarem założenia własnego akropolu. Zakynthos, który często jest przedstawiany z wężem w dłoni, ponieważ według niektórych legend uwolnił wyspę od węży, jest uważany za założyciela i pierwszego władcę wyspy.

Później wyspa Zakynthos znalazła się pod panowaniem Odyseusza, króla Itaki, a następnie Zakynthos wzięła udział w wojnie trojańskiej wraz z innymi krajami rządzonymi przez syna króla Itaki Odyseusza. Po zakończeniu wojny trojańskiej Odyseusz podjął ważny krok, jakim było przyznanie Zakynthos autonomii i demokratycznego statusu.

Większość historyków zgadza się, że Zakynthos został po raz pierwszy zamieszkany około 1500 r. p.n.e., kiedy to na wyspie zbudowano akropol. Najwcześniejsze dowody osadnictwa na wyspie, uzyskane z wykopalisk archeologicznych, pochodzą z wczesnej epoki kamienia (neolitu).

Okres rzymski

Dzięki swojemu położeniu Zakynthos stopniowo stawała się ważną grecką wyspą, a wiele mocarstw próbowało wywierać na nią wpływ. Jego strategiczne położenie zostało zauważone przez Rzymian, którzy zajęli wyspę w II wieku p.n.e., kończąc panowanie macedońskiego króla Filipa V. To właśnie Rzymianie uważani są za pierwszych prawdziwych i historycznych zdobywców Zakynthos.

Mieszkańcy Zakynthos próbowali jednak walczyć z rzymskimi rządami i rzymskimi prawami poprzez liczne powstania, ale stopniowo poprawiali swoje współistnienie poprzez zobowiązania i ustępstwa z obu stron. Zakynthos zyskało pewien stopień autonomii, a wyspa rozwinęła się zarówno pod względem materialnym, jak i kulturowym.

Legenda głosi również, że w 34 r. n.e. Maria Magdalena zakotwiczyła na Zakynthos i wraz z Marią z Clopas przyniosła na wyspę chrześcijaństwo. Nazwa wioski Maries również odnosi się do tego ważnego momentu.

Okres bizantyjski

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego wyspa Zakynthos doświadczyła okresu niepewności i musiała bronić się przed najazdami różnych plemion.

W IV wieku naszej ery Zakynthos zostało przyłączone do strefy wpływów Cesarstwa Bizantyjskiego, a okres ten charakteryzował się głównie większym bezpieczeństwem i stabilnością, rozwojem chrześcijaństwa oraz budową budynków religijnych i obronnych. Zaczęły tworzyć się klasy społeczne, z których najwyższa była szlachta (właściciele ziemscy i właściciele ziemscy), klasa średnia składająca się z kupców i robotników, a najniższa z chłopów. Jednak duża liczba ludności cierpiała z powodu ubóstwa.

Okres wenecki

Po upadku Cesarstwa Bizantyjskiego Zakynthos ponownie znalazło się w okresie większej niepewności, ponieważ kilka rodzin i dynastii zmieniło władzę, aż Turcy Osmańscy przejęli wyspę w 1479 roku.

Ważnym okresem w historii Zakynthos był tak zwany okres wenecki (XV-XVIII wiek), kiedy to Wenecjanie zawarli porozumienie z Turkami, aby kontrolować Wyspy Jońskie i w zamian płacić Turkom podatki od przywilejów. Wenecjanie ostatecznie rządzili Zakynthos przez prawie 350 lat.

Podczas rządów weneckich mieszkańcy wyspy cieszyli się dobrą jakością życia, wyspa rozkwitła architektonicznie, a kultura również bardzo się rozwinęła. Rząd wenecki również zachęcał i wspierał swoich obywateli do przeprowadzki do prowincji Zakynthos. Pokojowe współistnienie między dwoma narodami przypisuje się głównie mądrości Wenecjan, którzy byli w stanie dać tubylcom poczucie wolności społecznej i religijnej.

Wpływy weneckie są nadal widoczne na wyspie, zwłaszcza w dziedzinie architektury i kultury. Zakynthos jest również nazywany „Wenecją Grecji” i „kwiatem Wschodu”.

Walka o niepodległość i powstanie wolnej Grecji

Wyspa Zakynthos zaczęła być rządzona przez demokratycznie wybrany rząd. Jednak nadal istniały trzy klasy mieszkańców - szlachta, burżuazja i popolari (zwykli ludzie), którzy nie mieli prawa głosu. Doprowadziło to do konfliktów i przemocy w społeczeństwie. W 1797 r., po upadku Republiki Weneckiej, francuscy republikanie przybyli na wyspę, obiecując zmianę systemu społecznego, gospodarczego i politycznego.

Kolejny okres upłynął pod znakiem dążeń do wolnej Grecji. Francuskie rządy były ważnym impulsem w tym względzie i choć były krótkotrwałe, ich hasło „równości i sprawiedliwości” dało początek nowemu kierunkowi myślenia wśród Greków. Francuski styl był częściej popierany przez niższe klasy społeczne, ponieważ nowo wprowadzone wolności rozbudziły ich pragnienie równości i niezależności. Okres ten był również świadkiem spalenia Złotej Księgi, Libro d'Oro, która dawała przywileje i prawa polityczne tylko szlachcie. To właśnie w tym okresie na wyspie wprowadzono obowiązek szkolny.

Innowacyjność i liberalizm spotkały się jednak z niezadowoleniem klasy szlacheckiej, która zaczęła tęsknić za dawnymi przywilejami. Tak więc, po zaledwie 15 miesiącach i przy wsparciu lokalnej szlachty, oligarchia została przywrócona w 1798 r., kiedy Zakynthos znalazło się pod panowaniem rosyjsko-tureckim. Powstało państwo Wysp Jońskich.

W 1809 r. Brytyjczycy zajęli Zakynthos i uczynili je stolicą Państwa Jońskiego. W rezultacie na wyspie zbudowano nową infrastrukturę, w tym mosty i porty, usprawniono zaopatrzenie w wodę, zbudowano szkoły itp.

Reszta Grecji znajdowała się jednak w tym czasie pod panowaniem tureckim, a mieszkańcy Zante otwarcie wspierali Greków przeciwko Turkom podczas greckiej wojny o niepodległość (1821), podczas gdy sami znajdowali się pod panowaniem brytyjskim. Po tym, jak Grecja oderwała się od wpływów tureckich, wyspy jońskie nie zostały zatrzymane, a w 1864 r. wraz z Zakynthos dołączyły do wolnej Grecji.

Współczesna historia Zakynthos

Współczesna era historycznego rozwoju Zakynthos została naznaczona dwoma ważnymi momentami - II wojną światową, kiedy wolność greckich wysp została ponownie tymczasowo ograniczona, oraz niszczycielskim trzęsieniem ziemi, które nawiedziło ten obszar w 1953 roku.

Podczas II wojny światowej Zakynthos i reszta Grecji były okupowane najpierw przez wojska włoskie, a następnie niemieckie od 1941 roku do wyzwolenia w 1944 roku. Jednak mieszkańcy wyspy próbowali oprzeć się okupantom i chronili społeczność żydowską na wyspie.

Zaledwie kilka lat później, w 1953 roku, mieszkańców Zakynthos czekał kolejny trudny test. Potężne trzęsienie ziemi i niszczycielskie pożary, które po nim nastąpiły, były katastrofą, szczególnie dla infrastruktury i zabytków wyspy, ze zniszczonymi starożytnymi i unikalnymi budynkami, z których przetrwała tylko część historycznego bogactwa wyspy. Stolica Zakynthos została prawie całkowicie zrównana z ziemią, a na miejscu pozostały tylko trzy główne budynki - katedra św. Dionizosa, budynek Banku Narodowego i kościół św. Mikołaja. Mieszkańcy wyspy starali się jednak zachować jak najwięcej z ich pierwotnego wyglądu podczas odbudowy miast i zabytków.

Obecnie Zakynthos jest jedną z najchętniej odwiedzanych przez turystów greckich wysp - posiada piękne i czyste plaże, mniejsze i większe kurorty turystyczne oraz wiele ciekawych propozycji wycieczek, niezależnie od tego, czy preferujesz atrakcje przyrodnicze, czy zabytki historyczne.