Greccy filozofowie

Dion z Prusy

Dion Chryzostom

Dion z Prusy był greckim filozofem, mówcą, pisarzem i historykiem. Urodził się w 40 r. n.e. w Prusie (obecnie Bursa, Turcja), a zmarł w 120 r. n.e.. Działał w Imperium Rzymskim w I wieku.

W młodości jego ojciec Pasikrates poprowadził go do edukacji. Dio później wykorzystał swoją wiedzę i piastował ważne urzędy. Dopiero potem poświęcił się studiowaniu filozofii. Nie ograniczył się do konkretnej dziedziny filozoficznej lub szkoły. Nie miał też motywacji do tworzenia nowych teorii. Jego celem było zastosowanie doktryny filozoficznej do potrzeb praktycznego życia. I to z naciskiem na zastosowanie do zarządzania.

Ze wszystkich szkół filozoficznych największy wpływ wywarł na niego stoicyzm, a także środkowy platonizm.

Napisał wiele dzieł filozoficznych i historycznych.