Greccy bogowie - twórcy

Ophion

Ophioneus

W mitologii greckiej Ophion (znany również jako Ophioneus) to bóg, który rządził światem wraz z Eurynome (córką Okenaosa). Oboje zostali obaleni przez Kronosa i Rheę w Tartarze.

Ophion oznacza w tłumaczeniu "wąż".Pierwsza udokumentowana wzmianka o nim pochodzi z Heptamychii, której autorem był Pherecydes z Syrus. Według pelasgijskiego mitu o stworzeniu, wszyscy Pelasgijczycy urodzili się z zębów Ophiona.