Greccy filozofowie

Empedokles

Empedokles z Akragas, Empedokles ho Akragantinos

Empedokles z Akragantu był greckim filozofem okresu przedsokratejskiego. Urodził się w 490 r. p.n.e. w Akragantu (Sycylia) i zmarł w 430 r. p.n.e., podobno skacząc z Etny, aby ludzie uwierzyli, że odszedł między bogów. Popełnił zatem samobójstwo.

Empedokles zdefiniował cztery żywioły - ogień, wodę, powietrze i ziemię - jako podstawowe elementy pierwotne. Bronił tej idei, mówiąc, że nie może istnieć tylko jeden pierwotny. Woda nie może zmienić motyla w psa. Przytacza kolejne dowody w postaci malarza, który również nie maluje zielonej łąki czerwoną farbą. Ale jeśli zmiesza kolory podstawowe, może uzyskać nieskończoną liczbę odcieni.

Zdefiniował również dwie świnie - miłość i nienawiść - które są siłą napędową wszystkiego. Miłość jest siłą, która jednoczy, nienawiść dzieli.

Empedokles jest uważany za eklektyka, a zatem człowieka, który wziął idee różnych ludzi i połączył je w nową całość. Jego pogląd na świat jest bardzo podobny do współczesnego poglądu na kosmologię. A mianowicie, że początkiem wszystkiego jest "wielki wybuch", a końcem jest "wielki wybuch". Jego idee wywarły wpływ na Zygmunta Freuda.