Greccy filozofowie

Eudoksos z Knidos

Eudoksos ho Knidios

Eudoksos z Knidos był greckim filozofem, matematykiem i astronomem, który urodził się około 408 r. p.n.e. w Knidus i zmarł około 355 r. p.n.e..

W filozofii Eudoksos był uczniem Platona, choć mieli się rozstać w złych stosunkach, ponieważ miał krytykować jego doktrynę idei. W matematyce był uczniem Archytasa. Astronomię miał studiować w Egipcie. Uważany jest za członka Akademii Starożytnej.

Jego prace nie zachowały się, ale były przekazywane dalej, zwłaszcza przez Aratusa. Założył ważną szkołę matematyczną i obserwatorium w swoim rodzinnym Knido. Eudoksos był prawdopodobnie pierwszym starożytnym autorem, który oparł swoje przemyślenia na temat wszechświata na obserwacji i innych metodach naukowych.

Obliczył długość roku słonecznego. Rozważał również 27 sfer wokół Ziemi, wokół których obracają się planety, Księżyc i Słońce. Arystoteles następnie rozwinął ten pogląd. Jego poglądy geometryczne zostały później rozwinięte przez Euklidesa i Teodozjusza z Bitynii.