Greccy pisarze

Teognis z Megary

Theognis ho Megareus

Teognis z Megary był greckim pisarzem i poetą. Urodził się w 570 r. p.n.e. (Megara Hyblaia), a zmarł w 485 r. p.n.e. (Teby). Teognis z Megary jest jednym z poetów elegijnych.

Teognis z Megary miał pochodzić z arystokracji, ale niewiele wiadomo o jego życiu.

Przypisuje mu się około 1400 wierszy elegii. Uważa się jednak, że nie jest on jedynym autorem tego tekstu, ponieważ prawdopodobnie zawiera on kilka wierszy Tyrteusza, Mimnermusa i Solona. Wiersze te zostały prawdopodobnie dodane później, podobnie jak kilka dodatkowych poprawek.

Wśród jego innych ważnych wierszy są te, które poświęcił Cyrnusowi. Tutaj Theognis napomina go, by był wierny "słusznej" sprawie, unikał towarzystwa "złych" ludzi (czyli demokratów), był lojalny wobec swoich towarzyszy i zemścił się na swoich wrogach. Ponadto poświęcił mu wiele zbiorów przysłów lub lamentów nad rozkładem i ubóstwem.