Greccy pisarze

Terpander z Lesbos

Terpander z Antissy

Terpander z Lesbos był greckim pisarzem, sportowcem i muzykiem. Urodził się w 712 r. p.n.e. (Antissa), a zmarł w 645 r. p.n.e. (Sparta).

Terpander z Lesbos urodził się na Lesbos, ale większość życia spędził w Sparcie. Wygrał także kilka konkursów muzycznych i literackich, w tym Igrzyska Pytyjskie.

Terpander jest uważany za założyciela muzyki greckiej, ponieważ wprowadził siedmiostrunową lirę, kitharę i formy muzyczne, za którymi podążali gracze na tych instrumentach. Jego inspiracją była muzyka tracka, delficka i lidyjska. Stworzył również muzykę do niektórych hymnów homeryckich.