Greccy pisarze

Tespis

Thespis

Tespis był greckim pisarzem i aktorem. Urodził się w VI wieku p.n.e. (Ikarion), a zmarł w VI wieku p.n.e. (Teby). Uważany jest za twórcę pierwszych form teatralnych.

Jego pierwsza sztuka sceniczna została wystawiona w 536 r. p.n.e. na Lenaia (przedstawienia na cześć boga Dionizosa). Tutaj również wykorzystano rozmowę aktora z chórem. Tym aktorem był Tespis. Aktor w tym czasie był zawsze mężczyzną, niezależnie od tego, czy rola była kobieca czy męska.

Później jego fabuła stała się bardziej dramatyczna i zaczęła odchodzić od celebracji boga Dionizosa.

W aktorstwie Tespis przestał używać drewnianych masek i zastąpił je maskami wykonanymi z gipsu i tkaniny. Wzmacniały one głos aktora i ułatwiały publiczności zrozumienie go. Aktorzy nosili wysokie buty i charakterystyczne kostiumy, dzięki czemu mogli być widoczni z tylnych rzędów.

Mówi się, że pierwsze dramaty Tespisa były wystawiane bezpośrednio na powozach. Z tego powodu termin "powóz Tespide'a" przetrwał do dziś na określenie wędrownych zespołów aktorskich.