Greccy pisarze

Tukidydes

Tukidydes z Aten, Thukydides ho Athenaios

Tukidydes był greckim pisarzem, historykiem i politykiem. Urodził się około 460 r. p.n.e., a zmarł około 390 r. p.n.e. (Ateny).

Tukidydes uważany jest za twórcę monografii historycznych ograniczonych czasowo do historii współczesnej. Jest autorem ważnego dzieła Historia wojny peloponeskiej.

Niewiele wiadomo o jego życiu. Jego ojcem był Oloros, miał studiować u Anaksagorasa, a jego pisma były pod wpływem sofistów. Największy wpływ na jego twórczość wywarło środowisko ateńskie, gdzie w tamtych czasach kładziono nacisk na problemy człowieka i jego miejsce w przyrodzie i społeczeństwie. Innymi tematami były moralność, prawo i władza.

Tukidydes był bardzo bogatym człowiekiem, który posiadał również kopalnie złota na wybrzeżu Tracji. Był jednym z 10 starategów. Kiedy jednak Brásidas zaatakował miasto Amfipolis, dowódca obrońców, Eukles, wysłał po pomoc, którą miał być Thúkydidês. Ten jednak przybył dopiero po poddaniu się miasta. Z tego powodu Thúkydidês został wysłany na wygnanie na 28 lat. Dzięki temu poznał życie poza Atenami, co pomogło mu w dokładniejszym napisaniu Historii wojny peloponeskiej.

Jest uważany za założyciela politycznej szkoły realizmu, która mierzy państwa siłą. Jego pisma są studiowane w szkołach, które koncentrują się na stosunkach międzynarodowych. Skupiamy się tutaj głównie na Dialogu Meliańskim (z Historii wojny peloponeskiej).

Był jednym z pierwszych archeologów, którzy jako historycy zbierali źródła materialne z grobów i znalezisk archeologicznych.