Greccy pisarze

Tyrtajos ze Sparty

Tyrteusz, Tyrtajos, Tyrtej, Tyrtaios

Tyrtajos ze Sparty był greckim pisarzem i poetą elegijnym. Urodził się w VII wieku p.n.e. (Sparta) i zmarł w VII wieku p.n.e. (Sparta).

Miejsce urodzenia Tyrtajoda nie jest do końca jasne, ponieważ oprócz Sparty inne źródła wspominają o Atenach lub Milecie. W jego języku występują jednak dorycyzmy, co sugeruje pochodzenie ze Sparty.

Tyrtajos był kompozytorem pieśni wojennych i marszów. Były one wykorzystywane przez Spartę podczas drugiej wojny meseńskiej. Skomponował również kodeks obowiązków wojskowych i obywatelskich dla obywateli Sparty. Pisał także moralizatorskie elegie.

W swoich dziełach Tyrtajos pisze o radości zwycięzców i nieszczęściu pokonanych, a także celebruje bohaterską śmierć młodych wojowników. Według niego bycie Spartaninem oznacza również przynależność do elity.

Z jego dzieł zachowały się jedynie fragmenty 11 elegii. Pisał heksametrem daktylicznym i pentametrem.