Greccy pisarze

Timajos

Timajos z Tauromenion

Timajos był greckim pisarzem i historykiem. Urodził się w 356 r. p.n.e. (Taormina) i zmarł w 260 r. p.n.e. (Sycylia).

Timajos był synem Andromachy, który założył miasto Tauromenium (dzisiejsza Taormina) na Sycylii. Około 317 r. p.n.e. Timajos został zesłany na wygnanie przez syrakuzańskiego tyrana Agatoklesa. Następnie mieszkał przez około 50 lat w Atenach, gdzie studiował retorykę w szkole Isokratesa i pisał swoje dzieła. Za panowania syrakuzańskiego tyrana Hierona II pozwolono mu wrócić na Sycylię, gdzie zmarł.

Jego najważniejszym dziełem jest Historia, ale zachował się tylko jej fragment. Dzieło miało być napisane w 38 księgach, opisujących wydarzenia na Sycylii, w Italii i Kartaginie od czasów mitycznych. Później dodał do dzieła wydarzenia związane z królem Pyrrusem. Ostatnim wydarzeniem jest pierwsza wojna punicka.

Innym dziełem Timajosa jest chronografia zwycięzców olimpijskich.

Jego prace nie są zbyt obiektywne, doszukiwał się w nich jedynie wad niektórych postaci lub zarzucał kłamstwa swoim poprzednikom. Z tego powodu był drwiąco nazywany "Epitimaios" (Szaman). Inną krytyką było to, że podobno nie znał osobiście miejsc, o których pisał. Wręcz przeciwnie, jego siłą była dokładność, którą poparł faktami z wielu różnych źródeł.