Greccy pisarze

Stasínos z Cypru

Stasínos z Cypru był greckim poetą i pisarzem. Urodził się w 700 r. p.n.e. (Cypr) i zmarł w VII w. p.n.e.

Według niektórych źródeł, Stasinowi z Cypru przypisuje się autorstwo poematu Kypria. Dzieło to dotyczyło wojny trojańskiej, podobnie jak Ilias, choć było znacznie gorszej jakości. Poemat opisuje wydarzenia od sporu trzech bogiń do pierwszych lat wojny. Utwór został napisany heksametrem daktylicznym. Zachowało się jedynie 50 jego linijek.

Inne źródła przypisują jednak dzieło Hegesinusowi z Salaminy lub Cypriusowi z Halikarnasu.