Greccy pisarze

Stezychor z Himery

Stezychor z Himery był greckim pisarzem i poetą. Urodził się w 630 r. p.n.e. (Matauros, Sycylia), a zmarł w 555 r. p.n.e. (Katania).

Chociaż Stezychor z Himery urodził się w Matauros na Sycylii, większość życia spędził w mieście Himera, dlatego też nazywany jest himeryjczykiem.

Jego najważniejsze dzieła były przeznaczone do śpiewu chóralnego, często wykorzystując mitologię, aż stały się niemal lirycznymi eposami. Obejmują one na przykład uroczystą Palinodię Heleny. Mówi się, że utwór ten został pierwotnie pomyślany przez Stezychora jako wiersz satyryczny, ale podczas jego pisania nagle oślepł. Aby odzyskać wzrok, napisał poemat pochwalny.

Dzieło Stezychora z Himery było również wykorzystywane przez późniejszych autorów, w tym Wergiliusza.